BÌNH TÁCH DẦU, TÁCH LỎNG

Bình tách dầu, tách lỏng dùng cho cụm máy nén dàn ngưng sử dụng trong hệ thống kho lạnh dân dụng, công nghiệp.

Hotline : 0989 792 279