VAN THÔNG ÁP

Van thông áp là thiết bị được sử dụng để đảm bảo áp suất trong kho lạnh cân bằng với áp suất bên ngoài khi có sự chênh lệch áp suất giữa hai bên.

Hotline: 0989 792 279