CỬA PHÒNG SẠCH, HÀNH LANG SIÊU THỊ

Cửa phòng sạch, hành lang siêu thị. Cánh đúc Pu tỷ trọng 42kg/m3. Bản lề 180, phụ kiện nhập

Danh mục: Cửa kho lạnh